Online-webmarketing

De strategische meerwaarde van een bedrijf, merk, product of dienst komt voort uit de mate waarin de gewenste beleving wordt ingevuld en gecommuniceerd. Dit staat als integraal onderdeel dus ook voor de online-webmarketing strategie en de pragmatische uitvoering hiervan naar alles wat met internet te maken heeft. De juiste presentatie en wijze van invulling van de site is dus essentieel. Maar dit geldt natuurlijk ook voor alle factoren die met effectiviteit te maken hebben. ERMC start dan ook altijd met een vertaling van de huisstijl naar het ontwerp van de website waarbij dan tevens, vanuit het gewenste imago, de beleving en de briefing, de beelden, lay-out en de (web-)tekstopzet verder worden ingevuld. In samenhang hiermee wordt ook naar de functionele en technische aspecten gekeken evenals naar de doelmatigheid van de site (zie ook volgende sub. hoofdstuk). ERMC werkt daarbij met een vooraf, duidelijk opgestelde projectfasering en een transparante begroting.

Voor meer informatie kijk op: WWW.BELEVINGSMARKETING.COM of neem contact op via: INFO@ONLINE-WEBMARKETING.NL